Algemene reading   |   Foto reading

Een analyse gebeurt persoonlijk of indien voor een baby of kind, enkel in het bijzijn van één van de ouders. Ik zit gewoon tegenover u zonder enige vorm van aanraking.

Bij een analyse maak ik contact met uw essentie, onbewustheid, ziel. Ik begin u te vertellen waar uw storingen zitten, dit kan zowel psychische als fysische klachten zijn. Hierbij krijg ik gevoelens, beelden en informatie door van bv wat u mee draagt of heeft meegemaakt en wat u daarvan nog niet hebt verwerkt. Een reading is iets zeer persoonlijk. Het bewust maken van uw eigen ik en hoe deze zich voelt en wat die met zich meedraagt.

U kunt dit een beetje omschrijven als een paranormale diagnose van uw eigen ik.

Ik ben absoluut geen doktor en u mag zo een reading nooit als enige methode houden en altijd in combinatie met de reguliere medische behandelingen!

Hetgeen ik probeer te achterhalen bij een reading, door mij op u te concentreren, is te weten te komen wat de oorzaak van uw probleem is en hoe hiermee om te gaan. Natuurlijk hang het af van de gekregen beelden/gevoelens en informatie en kan dit ook wel eens falen.

De oorzaak valt niet altijd te achterhalen, is zeker wel het proberen waard.

Bij een reading zie ik bijvoorbeeld vaak relaties die u heeft met betrekking tot bijvoorbeeld uw partner - ouders - kinderen - baas - ... en kan zo u een ander beeld of idee geven hoe u deze bepaalde zaken zou moeten aanpakken.

Veel klachten duiden op situaties uit het heden of verleden; vaak is men hiervan niet bewust.

Bij een reading kan het gebeuren dat ik wegens rouw – contact krijg met een overledene – die u dan informatie doorgeeft om duidelijk uw rouw proces te verzachten. Mocht dit voorvallen dan vraag ik u altijd of u wel contact wenst en moet u hier zeker niet angstig voor zijn. U heeft ten allen tijde de keuze om door te gaan met de reading.

Een reading kan dus ook gewoon zonder dat u enigszins met klachten zit, en gewoon wilt weten hoe het eigenlijk met uw eigen ik is. Kan dus enkel verhelderend zijn voor het levenspad dat u bewandelt.

Een handige hulpmiddel voor mij kan zijn:

  • een voorwerp dat u te lijve draagt
  • een foto waar u als enige op staat en met uw ogen naar de lens gericht staat
  • een voorwerp dat u nauw aan het hart ligt